Subvencions

Subvencions

El Servei de subvencions informa permanentment a les nostres entitats federades sobre les noves convocatòries de subvencions i ajuts a les quals es pot optar; assessorament i/o gestió integral en la presentació de sol·licituds d’ajuts.

  • Subvencions: informació sobre les subvencions vigents; assessorament de presentació de sol·licituds d’ajuts i/o gestió integral dels tràmits.
  • Impulsa’t: subvenció que ofereix ajuda a tots aquells ateneus que organitzeu un mínim d’activitats trimestralment, i compensar-la econòmicament.

Subvencions vigents

GENERALITAT DE CATALUNYA

 

 

SubvencióExplicacióData Sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions del Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) per a la millora com a mínim d’una lletra de la qualificació (excepte en el cas que ja es tingui una qualificació A) i la reducció mínima del 10% del consum d’energia final. Vídeo TutorialFins el 31 de juliol de 2021

La sol·licitud serà telemàtica i s’haurà de presentar mitjançant signatura digital. Segons el tipus de beneficiari s’utilitzarà un canal o un altre segons especifiqui la convocatòria. CONVOCATÒRIA

Subvencions per a obres de restauració, conservació i millora d’equipaments culturalsHa estat publicada la convocatòria de subvencions
per a la restauració, conservació i millora
d’equipaments culturals d’associacions i fundacions
de l’àmbit de la cultura popular i tradicional durant el
bienni 2021-2022.
CONVOCATÒRIA: DOGC núm. 8421 – 31.5.2021 BASES: DOGC núm. 8414 – 20.5.2021
TancatTancat
Subvencions per a la realització de consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
ha aprovat les bases específiques per presentar
sol·licituds de subvencions per a la realització de
consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular
i tradicional i el patrimoni etnològic
DOGC núm. 8410 – 14.5.2021
Tancat
Tancat
Subvencions per a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil 
Es tracta d’una línia per a la contractació en pràctiques de joves dins el Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya. Aquests ajuts van destinats a la contractació en pràctiques de joves amb formació majors de 16 anys i menors de 30 anys i que
compleixin les condicions per ser beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil, per tal de prestar els seus serveis professionals a entitats durant un mínim de 6 mesos a jornada completa
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2021
  • Actuacions que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana en els àmbits cultural i del lleure.
  • Actuacions que afavoreixin l’ús de la llengua catalana: accions de sensibilització, grups i tallers de conversa, parelles lingüístiques.
  • Jornades i sessions sobre la llengua catalana.
  • Premis i reconeixements a actuacions vinculades al foment de l’ús i la qualitat de la llengua catalana.
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials per a l’exercici 2021-2022
  Aquesta línia vol donar suport a projectes puntuals que enforteixin les associacions durant el bienni 2021-2022
  Tancat
Tancat
Línia d’ajuts CLT084, per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (2021)Les despeses estructurals subvencionables són les despeses corrents tingudes durant el període d’estat d’alarma, com lloguers, quotes de préstecs per al manteniment de l’activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts CLT043, de formació i documentació relacionades amb la cultura popular i tradicionalAjut destinat a donar suport a les activitats formatives vinculades al coneixement o l’aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya i a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.
Tancat
Tancat

Línia d’ajuts per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19Aquests ajuts van destinats a contribuir econòmicament amb les entitats que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció forçada de l’aforament de l’espai escènic o musical on es realitzen.Tancat

Tancat

Període d’execució de les activitats: del 16 d’octubre de 2020 al 31 de maig de 2021Tres mesos des de la data de concessió de la subvencióDocumentació acreditativa que s’ha compensat a les persones que han intervingut en l’espectacle o concert amb retribucions que es determinin en funció del taquillatge (contracte, acord, conveni, declaració o qualsevol altre document signat on es verifiqui com s’ha heu acordat compensar a la companyia, i les factures i comprovants de pagament corresponents)
Línia d’ajuts CLT027, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme (2021)Ajut destinat a:
a) Les activitats que fomentin o
difonguin la cultura popular i
tradicional catalana i aranesa i
l’associacionisme cultural o el
patrimoni etnològic.
b) Les representacions no
professionals de teatre popular
català.
c) La restauració d’elements
d’imatgeria festiva (gegants, nans
i bestiari), així com la restauració
i la confecció de la seva
indumentària.
d) Commemoracions
d’aniversaris de personalitats,
fets o entitats adreçades a la
conservació i la difusió de la
memòria cultural col·lectiva.
e) Congressos i jornades de
caràcter nacional o internacional
fets a Catalunya.
Tancat
Tancat
7 de juny de 2021
Línia d’ajuts CLT042, per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional(2021)Queden excloses d’aquesta línia
de subvencions:a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions
estables professionals municipals
i les programacions en
equipaments d’arts escèniques
que tinguin el suport econòmic
del Departament de Cultura a
través d’un contracte programa o
d’un conveni.
b) Els àpats populars, excepte els
que siguin a favor dels membres
de grups o entitats que participen
en els festivals o trobades fent
espectacles o actuacions de
cultura popular i tradicional sense
cobrar caixet per la seva
participació.
c) Les activitats adreçades
exclusivament a la promoció
comercial o turística.
d) L’adquisició de béns mobles
que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
e) Els projectes que no utilitzin el
català o l’aranès en la difusió de
les seves activitats.
f) Les activitats que no tinguin
relació amb el marc d’actuació
que estableix la Llei 2/1993, de 5
de març, de foment i protecció de
la cultura popular i tradicional i de
l’associacionisme cultural, o les
que, per raó de l’activitat o el
destinatari, siguin competència
d’altres departaments de la
Generalitat.
TancatTancat7 de juny de 2021
Línia d’ajuts CLT/025 per a la producció d’espectacles i exposicions de cultura popular 2021
La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:
a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.
TancatTancat7 de juny de 2021
Línia d’ajuts CLT041 per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional
Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.
b) Producció i edició de fonogrames, en suport físic -paper o disc compacte (CD)— o en format digital.
Tancat
Tancat
7 de juny de 2021

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Línia d’ajuts del Departament de Presidència de la Diputació de Barcelona per a commemoracions d’esdeveniments i per activitats excepcionals d’entitats per a l’any 2021Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021.

Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona

Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Tancat
Tancat
Línia d’ajuts del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins la demarcació de Barcelona durant l’any 2021Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.

Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.

Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.

Producció de nous espectacles de cultura popular.

Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.

Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.

Tancat
Tancat
Línia d’ajuts del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021.Cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura professionals i que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021.Tancat
Tancat

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions per
a la creació de
públics per a la
cultura 2021
Línia 1. Activitats culturals
d’interès públic local
Línia 2. Festivals cultural
Línia 3. Produccions culturals (audiovisuals, musicals,
teatrals, etc
TancatTancatTancat31 d’octubre de 2021Enllaç a la documentació 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions a entitats o persones per a activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021Actuacions culturals o d’interès ciutadà, a la demarcació de Tarragona, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament social, cultural i econòmic de la demarcació en àmbits culturals i d’interès ciutadà. També són objecte de subvenció les actuacions de caràcter cívic, imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes, fora de la programació habitual a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.A partir del 24/06/2021 i fins el 23/07/2021• La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona en model normalitzat disponible AQUÍ • Només es pot presentar una sol·licitud per entitat.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Línia d’ajuts per a les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida per a la realització d’activitats culturals corresponents als exercicis 2020 i 2021.– Activitats de promoció cultural
– Activitats de dinamització: concursos i certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional).
– Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD, CD’s).
– Activitats de difusió cultural: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.
2. Revistes i altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida, editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.
3. La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.
TancatTancat

Subvencions de l’any en curs


Històric de subvencions