Subvencions

Subvencions

El Servei de subvencions informa permanentment a les nostres entitats federades sobre les noves convocatòries de subvencions i ajuts a les quals es pot optar; assessorament i/o gestió integral en la presentació de sol·licituds d’ajuts.

  • Subvencions: informació sobre les subvencions vigents; assessorament de presentació de sol·licituds d’ajuts i/o gestió integral dels tràmits.
  • Impulsa’t: subvenció que ofereix ajuda a tots aquells ateneus que organitzeu un mínim d’activitats trimestralment, i compensar-la econòmicament.

Subvencions vigents

GENERALITAT DE CATALUNYA

 

 

SubvencióExplicacióData Sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvenció per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

Per tal de promoure la contractació de persones de més de 30 anys, la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’aquesta subvenció que pot ser de l’interès de molts equipaments culturals, entre ells els ateneus.

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

Del 10 de gener de a les 9h fins al 31 de maig, a les 15h• Memòria tècnica i econòmica del contracte de treball, segons model normalitzat, que inclogui: l’objecte, les tasques assignades i el lloc de realització, el cost total del la contractació per la que es sol·licita la subvenció i l’import sol·licitat.

• Contracte o contractes de treball objecte de l’ajut, degudament signat i comunicat a Contrat@. En el contracte o en el seu annex hi haurà de constar el logotip del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu i la frase “Les retribucions derivades d’aquest contracte estan finançades pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19. Actuació Promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.”

• Si la persona que signa electrònicament la sol·licitud no té acreditada la representativitat cal aportar la documentació acreditativa de la representació amb què s’actua.

Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

Es pretén contribuir al finançament
d’inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en
infraestructures d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.BASES
De l’11 de gener al 14 de febrer del 2022.Per sol·licitar aquesta línia d’ajuts, caldrà fer-ho a través de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat seu.gencat.cat a l’apartat Tràmits gencat.
Convocatòria d’ajuts per a projectes d’investigació o de difusió cultural de l’IRMU

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

L’IRMU vol donar suport a projectes de recerca i de difusió cultural d’àmbit local i comarcal i fomentar la creació de xarxes d’investigació o de difusió cultural que impliquin diferents entitats en un projecte comú.

BASES ESPECÍFIQUES

Fins al divendres 31 de gener de 2022.Les sol·licituds han d’integrar una de les següents
opcions:
– dos o  més ateneus federats.
– un ateneu federat en col·laboració amb altres entitats (universitats, museus, arxius o altres centres de recerca).
– un investigador o equip d’investigadors en
col·laboració amb dos o més ateneus federats.
– un ateneu federat en col·laboració amb una altra
entitat.
• Els projectes s’hauran de realitzar en llengua
catalana o aranesa.
• No es pot presentar més d’una sol·licitud per entitat com a responsable del projecte, ni donar suport a més d’una proposta.
Convocatòria d’ajuts per a projectes d’investigació o de difusió cultural de l’IRMU

RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

L’IRMU vol donar suport a projectes de recerca i de difusió cultural d’àmbit local i comarcal i fomentar la creació de xarxes d’investigació o de difusió cultural que impliquin diferents entitats en un projecte comú.

BASES ESPECÍFIQUES

Fins al divendres 31 de gener de 2022.Les sol·licituds han d’integrar una de les següents
opcions:
– dos o  més ateneus federats.
– un ateneu federat en col·laboració amb altres entitats (universitats, museus, arxius o altres centres de recerca).
– un investigador o equip d’investigadors en
col·laboració amb dos o més ateneus federats.
– un ateneu federat en col·laboració amb una altra
entitat.
• Els projectes s’hauran de realitzar en llengua
catalana o aranesa.
• No es pot presentar més d’una sol·licitud per entitat com a responsable del projecte, ni donar suport a més d’una proposta.
Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya

RESUM CONVOCATÒRIA

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s’efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

BASES ESPECÍFIQUES

CONVOCATÒRIA 

Tancat

Trobareu tota la documentació relacionada amb aquesta
línia de subvencions AQUÍ

Convocatòria de subvencions en l’àmbit de la cultura popular per a la programació estable d’activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacionsRESUM CONVOCATÒRIA Poden optar a aquesta subvenció entitats de l’àmbit de la cultura popular i l’associacionisme que gestionen equipaments culturals
en els quals es porta a terme una important programació i exhibició d’activitats artístiques de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els
interdisciplinaris o d’arrel tradicional, tant en el segment professional com en el no professional, però sempre amb pagament de caixet i cobrament d’entrada.BASES CONVOCATÒRIA
Tancat

Memòria justificativa amb indicació de la tipologia de les disciplines artístiques, el nombre d’espectacles, les dates i el caixet efectivament pagat (cal lliurar-la en format excel i no PDF)
Declaració responsable segons la qual el sol·licitant
és el gestor de l’equipament equipament cultural que acull la programació artística i que n’és el responsable de la seva contractació.
• Declaració responsable, que consta al formulari de
sol·licitud, conforme l’aforament màxim de la sala és de 150 espectadors, si escau.
• Declaració responsable, que consta al formulari de
sol·licitud, conforme la població no disposa de cap
altra programació artística privada, si escau.
• Documentació acreditativa de la situació censal (obligatori si s’està sotmès a prorrata o exempció de declaració d’IVA), si escau.

Subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic

 

RESUM CONVOCATÒRIA

Es tracta d’una línia de subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

BASES ESPECÍFIQUES

CONVOCATÒRIA 

Tancat

Trobareu tota la documentació relacionada amb aquesta
línia de subvencions AQUÍ

Línia d’ajuts per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19Aquests ajuts van destinats a contribuir econòmicament amb les entitats que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció forçada de l’aforament de l’espai escènic o musical on es realitzen.TancatTres mesos des de la data de concessió de la subvencióDocumentació acreditativa que s’ha compensat a les persones que han intervingut en l’espectacle o concert amb retribucions que es determinin en funció del taquillatge (contracte, acord, conveni, declaració o qualsevol altre document signat on es verifiqui com s’ha heu acordat compensar a la companyia, i les factures i comprovants de pagament corresponents)
Subvencions per a la contractació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys per a l’any  2021El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, subvenciona contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre.Tancat

Les sol·licituds i altres tràmits associats al
procediment de concessió de les subvencions i
la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions
disponibles a l’enllaç del Tràmit Foment de la Incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Subvencions del Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) per a la millora com a mínim d’una lletra de la qualificació (excepte en el cas que ja es tingui una qualificació A) i la reducció mínima del 10% del consum d’energia final. Vídeo TutorialTancat

Tancat

Tancat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Línia d’ajuts del Departament de Presidència de la Diputació de Barcelona per a commemoracions d’esdeveniments i per activitats excepcionals d’entitats per a l’any 2021Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2021.

Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona

Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins la demarcació de Barcelona durant l’any 2021Activitats de cultura popular i tradicional, presencials i no presencials, realitzades i/o previstes, com ara trobades, actuacions del cicle festiu dels municipis i comunitats, jornades, xerrades, formacions, tallers, cursos i altres actuacions.

Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.

Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.

Producció de nous espectacles de cultura popular.

Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.

Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

Implementació d’eines de comunicació i difusió en matèria de cultura popular i tradicional com ara publicacions, estudis, pàgines web i emissions d’activitats per televisió i canals on-line.

Tancat
Tancat
Tancat
Línia d’ajuts del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021.Cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura professionals i que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021.Tancat
Tancat
Tancat

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions per
a la creació de
públics per a la
cultura 2021
Línia 1. Activitats culturals
d’interès públic local
Línia 2. Festivals cultural
Línia 3. Produccions culturals (audiovisuals, musicals,
teatrals, etc
TancatTancatTancat31 d’octubre de 2021Enllaç a la documentació 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Subvencions a entitats o persones per a activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021Actuacions culturals o d’interès ciutadà, a la demarcació de Tarragona, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament social, cultural i econòmic de la demarcació en àmbits culturals i d’interès ciutadà. També són objecte de subvenció les actuacions de caràcter cívic, imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes, fora de la programació habitual a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa.TancatTancatTancat

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

SubvencióExplicacióData sol·licitudDocumentació a presentar amb la sol·licitudData acceptacióTermini justificacióDocumentació a presentar amb la justificació
Línia d’ajuts per a les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida per a la realització d’activitats culturals corresponents als exercicis 2020 i 2021.– Activitats de promoció cultural
– Activitats de dinamització: concursos i certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional).
– Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD, CD’s).
– Activitats de difusió cultural: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.
2. Revistes i altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida, editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.
3. La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.
TancatTancatTancat

Subvencions de l’any en curs


Històric de subvencions