DELEGACIONS TERRITORIALS

Després d’encarregar una consultoria sobre la distribució territorial de la Federació, es confirma que la divisió territorial dels ateneus és un encert, en tant que potencia la interconnexió i el treball en xarxa de les entitats. Per aquest motiu, la Federació d’Ateneus crea, a partir del 2023, vuit Delegacions Territorials:


FUNCIONS

  • Crear un espai de participació territorial i de proximitat, a través del qual les entitats de la zona es puguin conèixer i compartir experiències, problemes i solucions, potenciant el treball en xarxa i els projectes compartits.
  • Reunir-se un mínim de dues vegades a l’any, un cop durant el primer semestre, i l’altre durant el segon.
  • Designar dos membres representants pel Grup Motor, que té com a finalitat informar i debatre les línies de treball que marca el projecte de la FAC pels propers anys, i que es reuneix de manera telemàtica 4 cops l’any, com a mínim.

Les Delegacions Territorials tindran la llibertat d’organitzar-se de la manera que creguin convenient, amb la creació de comissions i grups de treball, el nomenament d’un o més representants i les seves funcions, la convocatòria de reunions, trobades o jornades de treball… Cada delegació podrà organitzar les activitats territorials del tipus que siguin (culturals, esportives, de lleure…) per fomentar el treball en xarxa. Així mateix, podran proposar sessions de formació coordinant-se amb l’Àrea de formació de la FAC.


REFERENTS TÈCNICS

Les Delegacions Territorials comptaran amb un tècnic referent, sempre que sigui possible, que donarà suport en els projectes organitzats per la delegació i facilitarà el coneixement de les activitats i serveis de la Federació. Si necessiten suport tècnic de la Federació per realitzar qualsevol activitat, caldrà que ho comuniquin al tècnic de la delegació o, en cas de no tenir un, al tècnic de la Federació encarregat de les Delegacions Territorials.

REFERENT TÈCNIC I CONTACTE DELEGACIONS TERRITORIALS


Jaume Pieres
tecnic7@ateneus.cat
93 268 81 30

REFERENT JUNTA DIRECTIVA DELEGACIONS TERRITORIALS


Pilar Firmas Muray
p.firmas@ateneus.cat

REFERENT TÈCNIC I CONTACTE GRUP MOTOR


Jordi Casassas
ateneus@ateneus.cat
93 268 81 30

REFERENT JUNTA DIRECTIVA GRUP MOTOR


Esteve Torrent Fontbona
esteve.torrent@ateneus.cat