Premi Tribuna Atenea

La Federació d’Ateneus de Catalunya treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d’arreu de les terres de parla catalana. Per aquest motiu, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, hem creat el PREMI TRIBUNA ATENEA, amb la finalitat de promoure i distingir la realització d’obres d’investigació i d’assaig de persones que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica i que tracten temàtiques que incideixen en l’àmbit de l’associacionisme cultural ateneístic.


1a edició del PREMI TRIBUNA ATENEA

A la 1a edició del PREMI TRIBUNA ATENEA s’ha volgut distingir un treball inèdit sobre «Associacionisme i Llengua», que reculli i exposi amb rigor l’estat de la qüestió i els reptes de futur que té l’associacionisme cultural ateneístic en la defensa i promoció de la llengua catalana.

La Federació d’Ateneus de Catalunya ha decidit atorgar el premi a Marta Rovira Martínez, doctora en sociologia, per la seva proposta de treball “El compromís dels ateneus amb el foment de la llengua catalana“.


La propera convocatòria s’obrirà durant la primavera de 2023.