QUI SOM

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) es va fundar el 1983 amb l’objectiu d’aglutinar els ateneus i les associacions culturals de tot el país i, 40 anys després, ja som gairebé 200 entitats federades i sumem prop de 90.000 persones associades. A més a més, continuem oferint serveis de valor, donant visibilitat al moviment ateneista i defensant els interessos de la xarxa associativa.

La Federació la formen, i és, tots els ateneus que en formen part, i el seu òrgan rector és la Junta Directiva, formada per persones vinculades a algun ateneu, escollides en assemblea i que fan un treball voluntari. Tanmateix, el dia a dia de la Federació funciona gràcies a un equip tècnic que vetlla pels interessos dels ateneus.

Des de la FAC, enfortim el teixit associatiu sociocultural català a través de projectes que impulsen, cohesionen i visibilitzen l’activitat del moviment ateneista: Creem xarxes d’intercanvi de coneixements, realitzem formacions específiques, recollim i difonem la veu del sector assessorem i donem serveis en aspectes jurídics, fiscals, arquitectònics…


FUNDACIÓ

La Federació d’Ateneus neix l’any 1983 arran del Tercer Congrés d’Ateneus de Catalunya, celebrat al Centre de Lectura de Reus a convocatòria del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Durant les sessions de cloenda diversos grups van coincidir en la necessitat de crear una eina que servis d’intermediaria en les relacions entre els ateneus i l’administració, però també, i més important, que reforces el contacte entre els ateneus. Un òrgan per interrelacionar-nos, compartir experiències i assessorar-nos en qualsevol cosa que afecti la marxa de les entitats.

Allà mateix se n’aprovaren els estatuts i es nomenà una Junta gestora amb representants de 22 entitats diferents. El 1984 la Federació d’Ateneus de Catalunya quedà inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.


TREBALLANT PER LA CULTURA DEL PAÍS

L’any 2013, la Federació d’Ateneus fou declarada Entitat d’Utilitat Pública. Amb aquesta distinció es va començar a reconèixer la tasca de la FAC, que més enllà de beneficiar a les entitats federades, també busca aconseguir objectius d’interès general. L’any següent, 2014, va rebre la Creu de Sant Jordi per ser “referent cultural i social d’una valuosa tradició històrica, el moviment ateneístic fundat a Catalunya durant el segle XIX, que ha influït ben positivament en la vida col·lectiva i ha sabut adaptar-se a les noves realitats socials. Les entitats que aplega contribueixen a l’expansió de la cultura, al foment de l’associacionisme i al reequilibri del territori“. Finalment, cinc anys després, 2019, la FAC obtenia la màxima distinció del país en el camp de la cultura: el Premi Nacional de Cultura.


LA FEDERACIÓ, AVUI


OBJECTIUS

FOMENTAR ELS ESTUDIS I LA RECERCA necessaris conèixer més a fons la rica història de l’associacionisme català.

FOMENTAR EL TREBALL EN XARXA i l’intercanvi d’experiències entre les associacions culturals catalanes.

OFERIR SERVEIS I FORMACIÓ a les entitats federades per tal de facilitar la gestió i potenciar les activitats que ofereixen a la ciutadania.

TREBALLAR PEL RECONEIXEMENT I LA DIFUSIÓ de les tasques i activitats que fan les entitats culturals d’arreu del país.

SERVIR D’INTERLOCUTOR I REPRESENTANT legítim de tots els ateneus federats de cara a l’Administració pública, treballant per les entitats.