QUI SOM

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d’arreu de Catalunya. Aquesta experiència ha estat ininterrompuda i s’ha anat adaptant a les necessitats canviants de les diferents etapes de la realitat social del nostre país.

Actualment agrupa al voltant de 190 associacions, a les quals ofereix el seu suport i assessorament en àmbits tan diversos com el jurídic, el comptable, el formatiu, l’artístic, la gestió i el reconeixement, la comunicació o en el camp de les aplicacions informàtiques.

Paral·lelament, fa de pont entre les entitats i les administracions, i programa activitats de caràcter formatiu i lúdic per reforçar el treball en xarxa de totes les associacions culturals d’arreu del país.


FUNDACIÓ

La Federació d’Ateneus neix l’any 1983 arran del Tercer Congrés d’Ateneus de Catalunya, celebrat al Centre de Lectura de Reus a convocatòria del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Durant les sessions de cloenda diversos grups van coincidir en la necessitat de crear una eina que servis d’intermediaria en les relacions entre els ateneus i l’administració, però també, i més important, que reforces el contacte entre els ateneus. Un òrgan per interrelacionar-nos, compartir experiències i assessorar-nos en qualsevol cosa que afecti la marxa de les entitats.

La Federació d’Ateneus de Catalunya es proposa d’interrelacionar els ateneus en el sentit més ampli. Donar força als ateneus per a la defensa dels seus interessos.

Allà mateix se n’aprovaren els estatuts i es nomenà una Junta gestora composta per 25 membres, amb representants de 22 entitats diferents.

El novembre de 1983 es reuní per primera vegada la Junta gestora, encarregada de fer els tràmits necessaris per a la legalització de la Federació en el termini d’un any, i el novembre de 1984 la Federació d’Ateneus de Catalunya quedà inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.


TREBALLANT PER LA CULTURA DEL PAÍS

L’any 2013, la Federació d’Ateneus fou declarada Entitat d’Utilitat Pública. Amb aquesta distinció es va reconèixer la tasca de la FAC més enllà de beneficiar les pròpies entitats federades, buscant aconseguir objectius d’interès general. L’any següent, al 2014, va rebre també la Creu de Sant Jordi per ser “referent cultural i social d’una valuosa tradició històrica, el moviment ateneístic fundat a Catalunya durant el segle XIX, que ha influït ben positivament en la vida col·lectiva i ha sabut adaptar-se a les noves realitats socials. Les entitats que aplega la Federació contribueixen a l’expansió de la cultura, al foment de l’associacionisme i al reequilibri del territori“. Cinc anys després, al 2019, la FAC obtenia la màxima distinción en el camp de la cultura del país amb l’atorgament del Premi Nacional de Cultura.


LA FEDERACIÓ, AVUI


OBJECTIUS

FOMENTAR ELS ESTUDIS I LA RECERCA necessaris conèixer més a fons la rica història de l’associacionisme català.

FOMENTAR EL TREBALL EN XARXA i l’intercanvi d’experiències entre les associacions culturals catalanes.

OFERIR SERVEIS I FORMACIÓ a les entitats federades per tal de facilitar la gestió i potenciar les activitats que ofereixen a la ciutadania.

TREBALLAR PEL RECONEIXEMENT I LA DIFUSIÓ de les tasques i activitats que fan les entitats culturals d’arreu del país.

SERVIR D’INTERLOCUTOR I REPRESENTANT legítim de tots els ateneus federats de cara a l’Administració pública, treballant per les entitats.