Home / All Posts / Òrgans de Govern

Òrgans de Govern

Òrgans de Govern

Col·laboradors

Assemblea General de Socis

Segons els Estatuts de la Federació d’Ateneus de Catalunya: [cap. 3 art. 10] L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. L’Assemblea General està integrada pels representants acreditats de les associacions federades i que es trobin al corrent de les seves obligacions econòmiques. A les assemblees hi pot assistir qualsevol soci de les associacions federades tenint veu, però només un representant de cada entitat tindrà veu i vot; en ambdós casos, els assistents hauran d’acreditar correctament la representació per part de la seva entitat. [cap. 3 art. 14] El secretari redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les seves votacions i la llista de les associacions assistents. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. De tota manera, cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició de les associacions al local social.

Amb la voluntat de complir amb la Llei 19/2014 de Transparència a les entitats sense ànim de lucre, publiquem l’històric d’ACTES de l’Assemblea General de la FAC:

 

*AGO: Assemblea General Ordinària
*AGE: Assemblea General Extraordinària

Junta Directiva

La Junta Directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya és l’òrgan que executa les decisions preses per l’Assemblea General i regeix, administra i representa l’entitat. Actualment està formada per les següents persones:

President Pep Morella
pepmorella@ateneus.cat
Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca, de Sentmenat.
Nascut el 1963 a Barcelona.
Voluntari des dels 18 anys en activitats de lleure, cultura popular i moviments veïnals.
Gestor cultural vocacional, en l’actualitat segueix amb la mateixa il·lusió però dins de les àrees de gestió de projectes socials i de lleure, la colla gegantera i la programació del teatre.
Secretari de la Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca.

.


Vicepresidenta Emma Escolano
e.escolano@ateneus.cat
De la Societat Cultural Sant Jaume, de Premià de Dalt.
Nascuda el 1963 a Barcelona, amb arrels a l’Empordà.
Agent cultural independent i programadora, figurinista i ambientadora de teatre, TV, cinema i
circ, treballa al Circ Cric i ha estat regidora fins el 2019 de Cultura i Arts Escèniques, Joventut i Festes a l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Vinculada als Centres d’Esplai i als Ateneus des de menuda, membre de diverses associacions
culturals, dirigeix teatre al Casal de la Gent Gran de Premià de Dalt i als Ateneus “El Casal” i
“La Massa” de Vilassar de Dalt a diferents grups de teatre amateur.
El 2015 va ser escollida presidenta de la Societat Sant Jaume, càrrec que ocupa en l’actualitat.

.

Secretari Esteve Torrent
esteve.torrent@ateneus.cat
Del Centre Moral d’Arenys de Munt, d’Arenys de Munt.
Nascut el 1988 a Arenys de Munt.
Treballa com a arquitecte i també de tècnic de joventut municipal
Ha estat vinculat en el món ateneista des de ben petit participant de grups infantils de teatre, d’esbart, Pastorets…
Va fer de monitor de l’escola de teatre de Centre Moral d’Arenys de Munt i va dirigir el grup de teatre de l’entitat del 2012 al 2016.
El 2015 és escollit president del Centre Moral càrrec que ocupa fins a l’actualitat.
Tresorer Ricard Julià
rjulia@ateneus.cat
Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià, Barcelona.
Nascut el 1953 a Barcelona.
És tresorer del Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià i té el mateix càrrec a la Federació d’Ateneus de Catalunya.
Ha treballat a la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Joventut, en diferents responsabilitats, especialment dins de l’àmbit de la gestió econòmica, gestió de recursos humans i la gestió d’equipaments, recentment jubilat.
Vinculat al món associatiu des de molt jove com a membre del Moviment Escolta i Guia, antic secretari general de Minyons Escoltes  i Guies Sant Jordi de Catalunya, promotor de la Taula de Joves de Catalunya i primer president del Consell Nacional de Catalunya, l’any 1979.
Vinculat al moviment ateneístic, responsable del Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià, participant a les activitats del mon coral a l’Orfeó Sarrianenc i al teatre amateur , com a membre del grup de teatre “Hi som tots” del Centre de Sarrià.
 

Vocal Carme Artigas
c.artigas@ateneus.cat
Del Casino Prado Suburense, de Sitges
Nascuda el 1966 a Sitges
Estudis en Ciències Empresarials
Diplomada en Finances i Direcció Bancària
Assessora financera Europea (EFPA)
Professió: financera, empleada banca durant 32 anys
Presidenta AMPA i representant Consell Escolar Escola Pia de Sitges (4 anys)
Membre Junta de l’associació Cultural de Sitges (8 anys)
Membre Associació Els Pastorets de Sitges  (En actualitat)
Patrona de la Fundació Cultural i esportiva Casino Prado Suburense (6 anys)
Membre Consell de Cultura de l’Ajuntament de Sitges en Representació Casino Prado (4 anys)
Membre de la Comissió Municipal  del Carnaval de Sitges en Representació Casino Prado (4 anys)
Membre Escola Balls Populars Casino Prado (8 anys)
Membre Carrusel del Prado ( grup teatre musical) 10 anys
Membre Agrupació Balls Populars de Sitges
Sòcia Casino Prado des de fa 52 anys, 10 anys a la Junta Directiva:
Tresorera, vicepresidenta i actualment Presidenta del Casino Prado.

 

Vocal Marcel Esteve
m.esteve@ateneus.cat
Societat Casal La Principal de Vilafranca del Penedès.
Nascut el 1964 a Vilafranca del Penedès.
Formació: Geografia i Història i administració pública.
Treballa en la gestió dins de l’àmbit sanitari.
Sempre ha estat associat al Casal. També ha participat en diferents entitats cíviques, de cultura popular i de promoció del patrimoni de Vilafranca del Penedès.
Vice-President de la Societat la Principal-Casal de Vilafranca i membre de la junta de la seva Secció Esportiva.
Vocal Carlos Pablos
cpablos@ateneus.cat
Del Centre Moral Instructiu de Gràcia de Barcelona.
Nascut el 1954 a Zaragoza. Actualment jubilat, va treballar a la banca durant més de 40 anys.
Vinculat al món de l’associacionisme cultural des de 1979, amb el Grup de teatre del Centre, participant en totes les activitats de l’entitat.
Va dirigir el Grup de teatre del Centre durant mes de 25 anys, i és un dels creadors de l’actual taller de teatre per a nenes i nens, director de teatre, actor i també director dels Pastorets que cada any es fan al Centre.
El 2008 va ser escollit president del Centre Moral de Gràcia, càrrec que ocupa fins a l’actualitat.
Sempre disposat a treballar amb voluntat de servei als demés.
Vocal Pilar Firmas
p.firmas@ateneus.cat
Del Casino del Centre, de l’Hospitalet de Llobregat
Nascuda el 1949 a l’Hospitalet de Llobregat
Llicenciada en Història de l’Art i conservadora del museu d’Història de l’Hospitalet fins l’any 1999.
Va entrar a col·laborar amb el Casino l’any 2002 per organitzar visites culturals a exposicions i museus. L’any 2004 va passar a formar part de la Junta Directiva amb la mateixa tasca i des del 2016 porta la Secretaria de l’entitat.

Presidencia

Des de 1983, la Federació d’ateneus de Catalunya ha comptat amb la representació de diferents presidents:

2019 –
2011 – 2019
2003 – 2011
2001 – 2003
1993 – 2001
1985 – 1993
1983 – 1985
Pep Morella
Salvador Casals

Pere-Joan Pujol
Albert Pinyol
Francesc Melià
Josep Montalat
Francesc Puertas – President fundador
 

Delegacions territorials

La Federació d’Ateneus de Catalunya, entitat de segon grau que des del 1983 aglutina més de 170 entitats i associacions culturals, s’ha marcat el repte d’esdevenir més cohesionada i forta els propers anys. Amb aquest horitzó l’any 2016 va impulsar el següent desplegament:

Objectiu

La prioritat és mantenir un contacte real, constant i proper amb tot el territori, oferir serveis als seus federats, defensar els seus interessos i potenciar la cultura catalana, fomentant el model d’associacionisme i esdevenint un interlocutor estratègic amb l’administració. Assessorament jurídic, comptable i fiscal, arquitectònic, energètic, o de tràmit de subvencions són alguns dels serveis que ofereix la FAC a les entitats associades (casals, ateneus, casinos, orfeons, etc.).

Com crear una delegació territorial?

Amb aquesta voluntat, i per acord de la Junta directiva de la Federació d’Ateneus de Catalunya:

  1. A iniciativa pròpia o recollint la demanda de les seves entitats federades, es poden constituir les Delegacions Territorials que siguin convenients, dins de l’àmbit territorial de la FAC.
  2. Aquestes Delegacions Territorials no tindran personalitat jurídica pròpia.
  3. Cada Delegació Territorial haurà d’anomenar una persona representant perquè sigui membre de la Comissió Assessora Territorial de la FAC.
  4. La duració d’una Delegació Territorial serà indefinida i per a la seva dissolució serà necessari l’acord de l’Assemblea General de la FAC.

Documentació requerida

A continuació, facilitem la documentació necessària per a que les entitats presentin candidatures:

Reglament de desplegament territorial
– Butlleta candidatura a la Junta rectora
Butlleta candidatura a representació a la Comissió assessora

Oficina FAC

FAC Assemblea 2019 0808


Jordi Casassas
Gerència
ateneus@ateneus.cat

FAC Assemblea 2019 0789


Milena Duch
Àrea de Projectes i Atenció al Soci
tecnic@ateneus.cat


Oriol Jordan
Àrea de Comunicació
comunicacio@ateneus.cat

FAC Assemblea 2019 0800


Marta Olivella
Secretaria
secretaria@ateneus.cat

 

Nil Cervera


Nil Cervera
Tècnic de l’Àrea de Comunicació i projectes
infoxtac@ateneus.cat

laura adán


Laura Adán
Tècnica en pràctiques Àrea de projectes
tecnic7@ateneus.cat

foto_MontseGaleano


Montse Galeano
Tècnica en pràctiques Àrea de comunicació
comunicaciofac@ateneus.cat

Delegacions Territorials

DSC_6423


Xavier Esterri
Tècnic de la Delegació Territorial de les Terres de Ponent
terresdeponent@ateneus.cat

Francesc Fortuño


Francesc Fortuño
Tècnic de la Delegació Territorial de les Comarques tarragonines
delegaciotgn@ateneus.cat

NÚRIA FONT


Núria Font
Tècnica de la Delegació Territorial de Barcelona
barcelona@ateneus.cat

Cristina Comaposada


Cristina Comaposada
Tècnica de la Delegació Territorial de les Comarques Gironines
comarquesdegirona@ateneus.cat

Col·laboradors

Alfons Tiñena


Alfons Tiñena
Assessor d’Estratègia i Servei de Subvencions
projectes@ateneus.cat

Patrícia


Patrícia Julià
Assessora jurídica
ateneus@ateneus.cat

Lali


Lali Barenys
Coordinació Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC)
xtac@ateneus.cat

Joan_Arç Cooperativa


Javier Gómez
Assessor d’assegurances
ateneus@ateneus.cat

Roger


Roger Santiago
Assessor comptable, fiscal i laboral
ateneus@ateneus.cat

DSC_6433


Núria Naval
Dinamitzadora Cultural
projectejove1@ateneus.cat

DSC_6431


Sílvia Espinach
Dinamitzadora Cultural
tecnic3@ateneus.cat


Carlos Rubio
Tècnic consultor informàtic.
Desenvolupador web
cgrubio@sifac.cat


Edgar Malagón
Assessor en projectes d’arquitectura i rehabilitació d’ateneus
arquitecte@ateneus.cat

Entitat d'utilitat pública segons la resolució JUS/675/2013