Com federar-se?

Consulta el Document “Multiplica les teves capacitats, FEDERA’T

Descarrega’t el document per federar-te, omple’l i envia’ns-el a l’adreça: Pl. Víctor Balaguer, 5 1r (08003 Barcelona).

Us  donem #10 Raons per federar-vos!

#1 Donem visibilitat a les nostres entitats
#2 Defensem els vostres interessos
#3 Us mantenim informats
#4 Retorn de la quota
#5 Us ajudem a treballar en xarxa
#6 Estem al costat de les entitats amb assessors
#7 Ens preocupa resoldre el vostre futur
#8 Compartim experiències
#9 Us formem
#10 Tots som ateneus

Formar part d’una xarxa d’ateneus, casals, societats, orfeons, casinos i entitats socials i culturals permet formar part d’un col·lectiu que enforteix tant la xarxa associativa catalana com la mateixa entitat, que passa a compartir uns objectius i unes necessitats comunes amb altres entitats del territori.

La missió de la Federació d’Ateneus de Catalunya és facilitar la tasca a les entitats federades, per això els ofereix assessorament en matèria de finançament, recursos i subvencions i en temes jurídics, comptables i fiscals. També organitza jornades de formació i debat; gestiona les negociacions col.lectives amb govern i ens locals i informa regularment sobre les darreres notícies i temes d’interès que afecten el món associatiu.

Ofereix a més a més una cartera de serveis gratuïts a les entitats pel fet d’estar federades, així com una cartera de proveïdors externs, amb preus especials per a entitats federades.

Poden formar part d’aquesta federació totes les associacions culturals amb personalitat jurídica pròpia reconeguda oficialment, dins el territori de Catalunya, així com les fundacions el patronat de les quals estigui designat per la Junta Directiva o Assemblea d’una associació amb les característiques anteriors i que tinguin com a finalitats l’associacionisme cultural. També podran ser sòcies totes aquelles entitats que no sent de Catalunya siguin territoris de parla de la llengua catalana: País Valencià, Illes Balears, Alguer, Andorra, la Franja i Catalunya Nord. Aquestes associacions han de tenir com a finalitat: a) Crear, acollir o difondre la cultura catalana. b) Promocionar l’esbarjo recreatiu i educatiu. c) Promoure la formació de la persona. d) Promoure l’activitat cultural, esportiva i de lleure. Aquestes associacions no poden tenir caràcter mercantil ni finalitat lucrativa.

QUOTES:

(Quotes pendents d’actualització a l’assemblea general ordinària d’enguany)

QUOTES ANUALS 2022:

-Fins a 100 socis: 280,00€
-Entre 101 i 200 socis: 365,00€
-Entre 201 i 500 socis: 480,00€
-Entre 501 i 1.000 socis: 595,00€
-Més de 1.000 socis: 650,00€

– Quota d’entrada: 200,00€

Si tens algun dubte, te’l resolem. Omple el formulari: