Valor Afegit

La Federació d’Ateneus, a més a més dels serveis que ofereix a les entitats, ha desenvolupat una sèrie de recursos dirigits a les associacions i als seus directius per mantenir-los informats i facilitar la seva tasca al capdavant de les entitats.

A la web de la FAC trobareu l’agenda dels ateneus on es poden penjar totes les activitats que duen a terme les entitats. A l’agenda hi podreu penjar tant les activitats que dueu a terme com a entitat com consultar-hi les activitats que duen a terme altres entitats culturals i la FAC arreu del país.

Amb Amics dels Ateneus es busca divulgar i fer arribar a tots els públics, a través de projectes i activitats, la realitat del món associatiu i ateneístic. En aquesta línia cada any es duu a terme el projecte de Turisme Ateneístic amb l’objectiu de conèixer la història i la realitat de diferents territoris a través dels seus ateneus.

A la web de la FAC podreu trobar recomanacions de llibres de temàtica ateneística i la seva localització en ateneus. Tots els ateneus poden publicar-hi els títols d’aquest perfil que tinguin en la seva possessió.

L’objectiu final del projecte és atraure i fomentar la participació de nous segments de població en l’oferta cultural proposada pels ateneus i fer reflexionar a aquestes entitats sobre el seu model d’oferta cultural.

A l’apartat Avantatges pels Socis de la web de la Federació s’hi troba l’actualització de l’ampli ventall d’avantatges dels que podeu gaudir sent socis de la FAC.

S’hi publiquen activitats vigents relacionades amb les següents categories:

  • Propostes FAC
  • Actuacions en viu
  • Xerrades i conferències
  • Exposicions
  • Rutes i visites guiades

Convocatories artístiques 2020A la web de la FAC trobareu informació detallada sobre els espais de les entitats membres de la Federació d’Ateneus disponibles per lloguer o cessió on podreu fer-hi actes i esdeveniments.

Aquesta publicació que d’edita aproximadament cada trimestre té un caràcter més aviat executiu. La seva llargada i la seva tirada són molt menors que les de la Revista Ateneus car es tracta d’una publicació que té una única finalitat: informar a les Juntes Directives dels ateneus federats de l’acció i la gestió de la Federació d’Ateneus.

És per això que aquest butlletí conté seccions com el ‘Passem comptes’, on hom pot trobar les visites que s’han realitzat des de la FAC al territori, a més del relat d’algunes de les accions més importants, com les seccions de les quatre Delegacions Territorials de la FAC, on aquestes tenen un espai per expressar la gestió que han dut a terme.

L’InfoFAC també fa un repàs als serveis que ofereix la FAC, i en destaca les novetats més importants al respecte. És molt important conscienciar als ateneus federats de la multitud de serveis als quals poden accedir simplement per formar part de la FAC, més enllà de pagar religiosament la qupta d’abonats. L’InfoFAC també és una bona eina per estar al dia dels projectes que duu a terme la FAC com també algunes entitats, i els esdeveniments que han succeït i succeiran.

Els ateneus també es comuniquen digitalment, més enllà de la web. L’InfoDirectius és, en aquest sentit, l’eina de difusió per coreu electrònic de les principals novetats, convocatòries i alertes que tenen una necessitat de coneixement més immediata per a les entitats que formen part de la FAC.

Així és com aquest butlletí electrònic, que s’envia cada dimecres, fa la funció no només d’explicar les notícies més d’actualitat que es troben a la web, sinó també els terminis de subvencions, o les convocatòries de les diferents beques que ofereix la FAC, com ara la ‘Tots hi Tenim lloc’ o la ‘Terra d’Ateneus’.

A través de l’InfoDirectius, els ateneus gaudeixen d’informació setmanal també de les actualitzacions dels serveis, els avantatges i el catàleg d’activitats que dia a dia es treballen des de la FAC, sense necessitat d’esperar a l’enviament de l’InfoFAC trimestral. Val a remarcar que gairebé totes les informacions que apareixen al butlletí tenen el seu punt de referència per ampliar la informació a la web de la FAC; l’eix central de la comunicació de la federació.

De forma periòdica publiquem informes i resums sobre diferents temes d’actualitat que poden ser d’interès per les entitats.

La Revista Ateneus és la revista de divulgació del coneixement del món ateneístic que s’edita des de la Federació d’Ateneus amb una periodicitat semestral. La revista, que es reparteix tant als ateneus federats, com a diverses institucions, es divideix en varies seccions que tenen una finalitat doble: per una banda, posar en comú diverses realitats dins del món associatiu ateneístic, i promoure’n una reflexió profunda; i per altra banda, convidar al lector a fer un recorregut històric pel mapa d’ateneus de Catalunya, a través de reportatges i estudis amb una certa profunditat.

La revista combina el to acadèmic amb continguts que encaixen amb l’actualitat: entrevistes, notícies, i alguns dels articles dels ateneus. La participació de les entitats a l’hora d’elaborar la revista és clau per poder llegar un testimoniatge directe a les generacions futures del pensament i l’activitat dels ateneus d’aquest segle.

La subscripció és gratuïta per les entitats federades.

Es desenvolupa un programa regular de Jornades de Formació dirigides a directius i responsables de les entitats. El contingut de les jornades es planteja en funció de les necessitats, reptes i dificultats del teixit associatiu i tenint en compte les peticions de les entitats federades.

Per tal d’ajudar-vos en les vostres tasques diàries posem a la vostra disposició aquests models administratius sobre diferents temes d’actualitat que poden ser d’interès per les entitats.

Acostem els serveis a les entitats de fora de Barcelona anant directament arreu del territori català a través de les delegacions territorials. Les Delegacions territorials són tècnics de la FAC que treballen a la província de Lleida, Tarragona i Girona per ser el suport de les entitats federades en aquest territori i acostar la FAC arreu de Catalunya.

Amb afany de donar suport a la gestió dels teatres que tenen les entitats federades, la Federació d’Ateneus de Catalunya ha creat la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC). Per impulsar la dinamització dels espais teatrals oferint formació als programadors, avantatges i descomptes econòmics en la programació de representacions, una plataforma de venda d’entrades i un catàleg per consultar diferents espectacles, així com un intercanvi permanent entre els teatres que en formin part.

El portal virtual del Metarxiu dels Ateneus té per objectiu difondre l’enorme i excepcional singularitat dels elements patrimonials que custodien els ateneus. Amb el Metarxiu dels Ateneus s’està creant un espai comú de documentació històrica dels ateneus per tal de compartir i preservar la història de l’ateneisme.