S’han publicat les bases de la convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic

S’han publicat les bases de la convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic

Es tracta d’una línia de subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Quin és l’objecte d’aquesta línia de subvencions?

Contribuir econòmicament a l’adquisició d’equipament tecnològic per millorar la connectivitat i la comunicació d’aquelles entitats privades sense ànim de lucre que tinguin per objecte dur a terme activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya.

Quins són els requisits per optar-hi?

• Les entitats sol·licitants han de dur a terme la seva activitat en un local situat a Catalunya.

• L’equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s’ha de destinar a donar suport a les activitats pròpies de l’entitat beneficiària o a les activitats de cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de les entitats o col·lectius als quals estigui obert l’equipament cultural.

• L’equipament tecnològic objecte de la sol·licitud s’ha de destinar a les finalitats de l’entitat i no pot ser per a ús personal, comercial ni professional.

• Les inversions objecte de la subvenció s’han de realitzar durant l’any de la concessió de la subvenció.

• Destinar l’equipament tecnològic subvencionat a la finalitat prevista durant un període mínim de 2 anys.

• Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud.

 

Properament s’obrirà la convocatòria d’aquesta línia de subvencions. 
Des del Servei de Subvencions de la Federació d’Ateneus de Catalunya us podem assessorar i tramitar la vostra sol·licitud de subvenció. Si hi esteu interessades, envieu el més aviat possible un correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat