Meta Arxiu dels Ateneus

Gràcies al suport de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, el 2017 hem iniciat un projecte pluriennal (2017-2019) per a la creació d’un meta arxiu virtual del patrimoni de les entitats de la ciutat de Barcelona.

En aquesta primera fase, s’ha fet una enquesta a les entitats de Barcelona per tal de recollir la major quantitat d’informació sobre la documentació i patrimoni que custodien i que, en un futur, servirà per nodrir el Meta Arxiu dels Ateneus.

El 29 de setembre, a la seu del Centre Sant Pere Apòstol de Barcelona, va tenir lloc una conferència a càrrec de Susanna Muriel, arxivera, sota el títol “El valor dels arxius als ateneus”, la qual va servir per explicar la importància d’un correcta conservació i catalogació dels fons patrimonials de les entitats.