S’ha obert la convocatòria de les subvencions per obres en immobles BCIL-BCIN

S’ha obert la convocatòria de les subvencions per obres en immobles BCIL-BCIN

El Departament de Cultura ha publicat les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023 DOGC núm. 8471 – 3.8.2021. El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 22 de setembre del 2021.

Quins són els requisits per optar-hi?

  • Els immobles han d’estar situats a Catalunya i han d’haver estat protegits com a béns culturals d’interès nacional (BCIN), en les categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona d’Interès Etnològic, o béns culturals d’interès local (BCIL).
  • Tenir l’immoble en propietat o estar formalment autoritzat per la persona propietària per efectuar les obres.
  • L’execució de les obres esmentades s’ha d’executar durant el trienni 2021-2023 i, en tot cas, han d’acabar abans del 30 de desembre del tercer any.
  • Durant el trienni objecte de la convocatòria corresponent, queden exclosos els immobles que rebin suport econòmic a través de l’1,5% cultural de la Generalitat de Catalunya o d’inversions programades pel Departament de Cultura que financi, totalment o parcial, mitjançant subvencions excloses de concurrència pública o subvencions nominatives.
  • Cada sol·licitant només pot presentar una sol·licitud pel mateix immoble.

Quina serà la quantia de la subvenció?

  • La quantia de la subvenció és d’un mínim de 15.000,00 euros i un màxim de 200.000,00 euros i en cap cas no pot ser superior al 50% del cost total de les obres.
  • No seran admeses les sol·licituds de subvenció d’import inferior a 15.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 30.000,00 euros. Així mateix es denegaran les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 15.000,00 euros.

Podeu consultar el resum que hem preparat des de la Federació clicant aquí.

Deixa el teu comentari