Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària (AGO) 2021

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària (AGO) 2021

D’acord amb els articles 13 i 14 dels estatuts vigents, la Federació d’Ateneus convoca l’Assemblea General Ordinària. D’enguany la convocatòria serà telemàtica, degut a les restriccions per fer front a la Covid. Així, dissabte 13 de març de 2021 a les 10.00 hores, en 1a. convocatòria, i a les 10.30 hores, en 2a. convocatòria, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Informe del president i presentació i aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2020
3. Incorporació de nous membres a la junta de la FAC
4. Informe de les delegacions territorials
5. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2020
6. Presentació i aprovació del projecte per a l’any 2021
7. Pressupost per a l’any 2021, i aprovació, si s’escau
8. Precs i preguntes

Us recordem que per participar a l’assemblea, tal i com indiquen els Estatuts de la Federació, és
imprescindible que l’entitat estigui al corrent del pagament de la quota.

Finalment, i tal i com indiquen els Estatuts, l’acta de la darrera Assemblea i tota la documentació vinculada a l’Assemblea d’enguany, estarà disponible a l‘àrea d’entitats del web ateneus.cat (pestanya ‘altres’, allà apareixerà la part de ‘documents’) a partir de l’1 de març  de 2021, per a totes les associacions federades que vulguin consultar-la.

Per a una millor organització agrairem que confirmeu la vostra assistència al formulari web.

Convocatòria

Deixa el teu comentari