La Generalitat obre convocatòria de tres noves subvencions per a les entitats

La Generalitat obre convocatòria de tres noves subvencions per a les entitats

La Generalitat de Catalunya ha publicat tres convocatòries de subvencions adreçades al món de la cultura i relacionades amb diversos àmbits: la formació i la documentació, les activitats i la cultura popular i els festivals i trobades.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Aquesta subvenció té dues vessants:

Formació: és per a activitats formatives vinculades al coneixement o l’aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions.

Documentació: Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de juny de 2020.

Descarrega’t el resum amb tota la informació que necessites saber per presentar sol·licitud.

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FESTIVALS I TROBADES NACIONALS

L’objecte d’aquesta convocatòria és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana dins l’àmbit territorial de Catalunya. Als efectes d’aquesta línia de subvencions, es consideren festivals de cultura popular i tradicional el conjunt d’activitats artístiques o culturals no professionals organitzades en una mateixa població o àmbit geogràfic i durant un període de temps determinat, relacionades amb el foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural. Així mateix, es consideren trobades nacionals les concentracions territorials d’entitats i grups del mateix àmbit associatiu festiu de cultura popular i tradicional catalana.

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de juny de 2020.

Descarrega’t el resum amb tota la informació que necessites saber per presentar sol·licitud.

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURA POPULAR I ASSOCIACIONISME

La convocatòria va adreçada a totes aquelles entitats que:

-Fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.

-Les representacions no professionals de teatre popular català.

-La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.

-Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.

-Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de juny de 2020.

Descarrega’t el resum amb tota la informació que necessites saber per presentar sol·licitud.

Deixa el teu comentari