Acull-te al servei de transparència FAC

Acull-te al servei de transparència FAC

La Federació d’Ateneus de Catalunya posa en marxa el Servei de Transparència, que serà operat per la consultoria Audifilm, en virtut el conveni que s’ha acordat amb ells. Es tracta d’un servei de transparència per a entitats sense ànim de lucre, per donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El servei inclourà entre els aspectes principals, la reorganització del portal web, seguint els criteris reguladors, la gestió de la informació a mostrar perquè sigui més entendora, l’establiment d’un protocol d’actuació i manteniment, i l’assessorament davant de consultes. L’empresa disposa d’una taula de preus orientatius, que podreu consultar, conjuntament amb la resta de la informació, en aquesta fitxa.

Audiflm Consulting és una consultoria amb una llarga experiència en projectes vinculats a l’administració pública. Des de l’aplicació de la llei de transparència, ha treballat amb diverses institucions per millorar la seva comunicació i ampliar la seva transparència a través dels seus canals de comunicació.

El servei que s’ofereix s’adapta a les necessitats de cada institució, sobretot tenint en compte si disposen d’informació ordenada i classificada, i si disposen ja de canals web de difusió.