Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Us informem que divendres 21 de juliol de 2017, es va publicar a l’e-Tauler la Proposta provisional de resolució de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2017.

Podeu consultar AQUÍ el text d’aquesta Proposta provisional de Resolució.

Veureu que a l’annex 2, es relaciona les entitats que provisionalment se’ls atorga una subvenció i, en els casos que escau la relació de documentació que cal aportar.

Si és el vostre cas, cal que presenteu com a molt tard el divendres 4 d’agost de 2017, per mitjans electrònics mitjançant el formulari d’aportació de documentació la documentació requerida a la Proposta de Resolució Provisional.

Transcorregut aquest termini sense haver rebut la documentació requerida, es considera desistida la sol·licitud en els termes que estableix l’article 21 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, a excepció del requeriment del full de transferència bancària.

Per a qualsevol dubte, no dubteu a contactar amb el nostre servei de subvencions: projectes@ateneus.cat.