Subvencions per a activitats a la ciutat de Barcelona pel 2017

Subvencions per a activitats a la ciutat de Barcelona pel 2017

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2017. Enguany, el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2017 estarà comprès entre els dies 5 de gener i 2 de febrer de 2017 ambdós inclosos.

 

A l’enllaç http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions podeu trobar la documentació de la convocatòria. Llegiu-la atentament ja que s’han modificat, respecte a l’any anterior, alguns codis d’àmbit temàtic i de programa. El mateix dia 5 de gener estaran disponibles a l’enllaç http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions, la sol·licitud, el projecte i els annexos a presentar.

 

Cal tenir en compte, per la seva especial rellevància, que per poder cobrar en els terminis de la nova convocatòria, cal que presenteu les justificacions de les subvencions de 2016, que, tal i com s’especificava a les bases de la convocatòria de 2016, s’han de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de l’acabament de l’activitat.

 

A l’enllaç http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions trobareu tota la informació i els documents que necessitareu per justificar les “Subvencions per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2016”.