Subvencions per pagar l’IBI (2015) a establiments culturals – Ciutat de Barcelona

Subvencions per pagar l’IBI (2015) a establiments culturals – Ciutat de Barcelona

Per ajudar a afrontar les despeses d’estructura dels espais culturals dedicats a l’exhibició privada a la ciutat de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha obert una convocatòria per a l’atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI) de l’any 2015.

El percentatge màxim de la subvenció serà del 95% de la despesa total de l’exercici 2015, fins una quantia màxima de 5.000 euros.

 

Quins són els requisits a tenir en compte?

  • Les entitats culturals han d’estar ubicades a la ciutat de Barcelona.
  • Han de tenir com activitat principal l’exhibició cultural d’arts escèniques com teatre, dansa, circ, i altres disciplines de les arts en viu.
  • Inclou tant les entitats que tenen el local en règim de propietat com en règim de lloguer a qui el propietari repercuteixi l’impost sobre béns immobles.
  • No s’inclouen les entitats públiques o les privades que porten a terme la seva activitat en un equipament públic en règim de cessió, concessió o lloguer públic.
  • Cal acreditar el funcionament estable durant l’any 2015 mitjançant la presentació de la memòria d’activitats on constin un mínim de 100 funcions al any 2015 i la corresponent llicència d’activitat.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2016.

Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat facilitat per l’Institut de Cultura de Barcelona, s’hauran de presentar al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona).

Els formularis es poden descarregar AQUÍ.

 

Documentació relacionada: