Convocatòria oberta: Subvencions per a la programació estable

Convocatòria oberta: Subvencions per a la programació estable

S’ha obert la convocatòria de subvencions per a la programació estable d’activitats artístiques en equipaments culturals d’associacions i federacions. Aquesta, subvenciona entitats de l’àmbit de la cultura popular i l’associacionisme que gestionen equipaments culturals en els quals es porta a terme una important programació i exhibició d’activitats artístiques de qualsevol disciplina de les arts escèniques i en viu, tant si són de teatre, de música, de dansa com de circ, inclosos els interdisciplinaris o d’arrel tradicional, tant en el segment professional com en el no professional, però sempre amb pagament de caixet i cobrament d’entrada.

Quins requisits i condicions s’han de complir?
Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

  • La programació estable ha d’incloure un mínim de quatre espectacles durant el període que establirà la convocatòria. La programació també ha de contenir, com a mínim, espectacles que pertanyin a dues de les quatre disciplines artístiques següents: dansa, circ, teatre i música.
  • Les activitats artístiques programades han de ser de pagament. Això no obstant són subvencionables els espectacles d’arts escèniques, de música o d’arrel tradicional que, per les seves característiques, hagin estat concebuts específicament per exhibir-se al carrer.

Quin és el període per presentar les sol·licituds?
El període per presentar les sol·licituds és del 14 d’octubre al 4 de novembre del 2021.

Quina documentació cal presentar amb la sol·licitud?

  • Memòria justificativa amb indicació de la tipologia de les disciplines artístiques, el nombre d’espectacles, les dates i el caixet efectivament pagat  cal lliurar-la en format excel i no PDF)
  • Documentació acreditativa (acord, conveni, contracte o altre document probatori) segons la qual el sol·licitant és el gestor de l’equipament cultural que acull la programació artística i que n’és el responsable de la seva contractació.
  • Declaració responsable, que consta al formulari de sol·licitud, conforme l’aforament màxim de la sala és de 150 espectadors, si escau.
  • Declaració responsable, que consta al formulari de sol·licitud, conforme la població no disposa de cap altra programació artística privada, si escau.
  • Documentació acreditativa de la situació censal (obligatori si s’està sotmès a prorrata o exempció de declaració d’IVA), si escau.

Podeu consultar el resum de la subvenció que hem preparat des de la Federació clicant aquí. 

Deixa el teu comentari