stickyimage

Turisme ateneístic a Andalusia

Coneix els ateneus d\'Andalusia!
http://www.ateneus.cat/wp-content/uploads/3451-28584-2019-Bàner-Desfolca’t-300x100-Ateneu.gif

Història

La Federació

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d’arreu de Catalunya. Aquesta experiència ha estat ininterrompuda i s’ha anat adaptant a les necessitats canviants de les diferents etapes de la realitat social del nostre país.

Actualment agrupa 172 associacions culturals a les quals ofereix el seu suport i assessorament en àmbits tant diversos com el jurídic, el comptable, el formatiu, de gestió i de reconeixement, la imatge corporativa i les aplicacions informàtiques.

Paral·lelament fa de pont entre les entitats i les administracions i programa activitats de caire formatiu i lúdic per reforçar el treball en xarxa de totes les associacions culturals d’arreu del país.

Una mica d’història

La Federació d’Ateneus de Catalunya neix arran del Tercer Congrés d’Ateneus, celebrat al Centre de Lectura de Reus l’any 1983, convocat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través del seu Servei de Promoció Cultural, el qual havia realitzat una enquesta prèvia adreçada a totes les associacions culturals de Catalunya. Enquesta que fou complimentada per unes 300 entitats aportant dades com el nom, el domicili del local social, l’any de fundació, el nombre de socis i llur quota, les activitats, els locals de què disposen (teatre, cinema, sala d’actes, biblioteca, laboratoris, etc.) i en quin règim (de propietat, de lloguer, cedits, etc.), i la seva possible vinculació, adscripció o dependència respecte d’altres associacions o entitats de caire superior (església, ajuntament, escoltisme, partits polítics, federacions…).

Els dies 22 i 23 d’octubre tingueren lloc les sessions de cloenda. Els diversos grups presentaren les seves conclusions, s’aprovà un manifest, es constituí la Federació d’Ateneus de Catalunya, se n’aprovaren els estatuts i es nomenà una Junta gestora composta per 25 membres representants de 22 entitats.

El 21 de novembre de 1983 es reuní per primera vegada la Junta gestora, encarregada de fer els tràmits necessaris per la legalització de la Federació en el termini d’un any.

El 28 de novembre de 1984, la Federació d’Ateneus de Catalunya quedà inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i el 19 de gener de 1985 tingué lloc la primera reunió de la Junta directiva.

La Federació, de relleu

L’any 2013, la Federació d’Ateneus fou declarada entitat d’utilitat pública segons la resolució JUS/675/2013. Amb aquesta distinció es reconeix la tasca que fa la FAC més enllà de beneficiar les pròpies entitats federades, per aconseguir objectius d’interès general.

La Federació d’Ateneus de Catalunya, a més, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2014 “com a referent cultural i social des d’una valuosa tradició històrica al moviment ateneístic fundat a Catalunya durant el segle XIX ha influït ben positivament en la vida col·lectiva i ha sabut adaptar-se a les noves realitats socials. Les entitats que aplega la Federació contribueixen a l’expansió de la cultura, al foment de l’associacionisme i al reequilibri del territori”.

La Federació, avui

Durant el 2015, la Federació d’Ateneus va visibilitzar el món ateneístic amb l’edició d’un llibre i una exposició històrica; va desplegar eines de cohesió i pertinença amb la creació de les delegacions territorials i la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC); i va facilitat recursos a les 170 entitats sòcies, aleshores, per servir d’interlocutora legítima amb l’Administració.

Amb la voluntat d’enfortir el moviment ateneístic i millorar les capacitats de la FAC, el Pla Estratègic 2014-2020 inclou la producció del documental audiovisual “Ateneus: llavor de llibertat”(2018) entorn al moviment; la creació de l’App Ateneus per a dispositius mòbils, el 2016; l’expansió de delegacions territorials i la consolidació del projecte digital «Amigos de los Ateneos», que posa en xarxa entitats similars d’arreu del món.