Sous

Sou brut anual segons categoria:

Gerència: 38.000 €

Tècnic/a: 19.150 €