Serveis Financers

Societat corporativa de crèdit. Administren dipòsits de clients per més de 680 milions d’euros, disposem de quatre oficines a Guissona, Barcelona, Lleida i Reus. Tothom és benvingut, doncs no hi cap restricció que impedeixi que qualsevol persona, sigui d’on sigui, treballi on treballi, pugui començar a estalviar-se maldecaps.

Préstecs en funció de les necessitats de les entitats federades.

www.caixaguissona.com

FIARE és una associació sense ànim de lucre, l’objecte social principal de la qual és el treball i suport de la implantació a Catalunya d’una proposta concreta d’intermediació financera ètica mitjançant la creació d’una Cooperativa d’àmbit estatal que es fusionarà per a la constitució d’una Cooperativa de Crèdit europea en els termes previstos en el Projecte FIARE.

Fiare Banca Ètica neix de la unió de dos projectes basats en les finances ètiques: Banca Popolare Etica, un banc cooperatiu que treballa a Itàlia des del 1999 i Fiare que opera a Espanya des del 2005. Tots dos volen ser una eina a l’servei de la transformació social a través del finançament de projectes d’el tercer sector, l’economia social i solidària i la promoció d’una cultura de la intermediació financera, sota els principis de la transparència, la participació i la democràcia.

Preus especials per a les entitats federades

www.fiarebancaetica.coop

COOP57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que es dedica a recollir estalvi popular per finançar projectes d’economia social i solidària i de l’associacionisme popular. El nostre objectiu és promoure projectes econòmics i socials col·lectius que cerquin transformar la societat d’acord amb els

plantejaments de l’economia solidària: una economia basada en la satisfacció de les necessitats de les persones, gestionada de forma democràtica i participativa, arrelada territorialment, sostenible socialment i mediambientalment i que distribueixi equitativament la riquesa generada.

Com a cooperativa Coop57 només actua amb els seus socis i sòcies i funciona de forma completament autogestionada. Hi ha dos tipus de socis:

1) Socis de serveis. Poden fer aportacions econòmiques a Coop57 i rebre préstecs. Han de ser entitats d’economia social i solidària i de l’associacionisme popular (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d’inserció, etc.).

2) Socis col·laboradors. Són bàsicament persones que poden dipositar els seus estalvis a Coop57, però no poden rebre préstecs.

Tant els socis de serveis com els socis i sòcies col·laboradors poden participar en les assemblees i decidir les línies d’actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials actuem. Poden decidir quins productes financers s’estableixen (tant d’estalvi com de préstecs), com es remunera l’estalvi i quins tipus d’interès es

fixen per als préstecs. Sempre expliquem que no tenim clients, sinó socis i sòcies que són els que estableixen què hem de fer i com ho hem de fer. Coop57 es fonamenta en l’aplicació dels criteris cooperatius, mutualistes i autogestionaris a l’activitat financera.

Coop57 ha establert diverses tipologies de préstecs en funció de les necessitats que han plantejat els seu socis. Préstecs per a inversions, préstecs per a circulant i préstecs per anticipar factures, subvencions o convenis.