Biblioteca dels ateneus

Ateneus. Cultura i llibertat
Autor
Ramon Arnabat i Xavier Ferré
Localització
Federació d'Ateneus de Catalunya
Any de Publicació
2015
Tipus
llibre
ISBN
978-84-606609-8-9
Preu
25.00 €
La Federació d’Ateneus de Catalunya ha editat el llibre “Ateneus: Cultura i llibertat. Associacionisme a la Catalunya contemporània”. Els historiadors Ramon Arnabat i Xavier Ferré, són els coautors de la publicació, que fa un recorregut pel moviment associatiu al Principat de Catalunya des de l’Edat mitjana fins a l’actualitat, tot destacant la seva aportació a la formació intel·lectual de les classes subalternes. A més de remarcar la centralitat dels ateneus en la tasca culturitzadora i polititzadora de les classes populars, l’obra incideix en la tipologia d’aquestes entitats associatives, les quals, des de vessants ideològics diversos, acompleixen un objectiu cohesionador dels sectors socials que s’hi identifiquen. L’afany actualitzador d’aquesta recerca explica la introducció de models sociabilistes que a hores d’ara malden per projectar socialment noves necessitats i concepcions.El llibre ha estat editat per la Federació d’Ateneus de Catalunya amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.