Normativa per a les reunions dels òrgans directius

Normativa per a les reunions dels òrgans directius

S’ha publicat el Decret llei 53/2020 del 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020 del 27 de març, segons el qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.

Davant la incertesa de la durada de la pandèmia i de la prolongació de les mesures sanitàries, cal allargar les mesures extraordinàries per minimitzar els efectes negatius de les mesures restrictives i facilitar el funcionament de les entitats.

Aquest Reial Decret aprova de manera excepcional i fins el 31 de desembre de 2021 que:

  • Els òrgans de les persones jurídiques (membres de les juntes directives, patronats) puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència o per altres mitjans de comunicació, així com adoptar acords sense reunió encara que els estatuts no ho estableixin.
  • Si no és possible fer servir mitjans telemàtics sempre hi ha la possibilitat de prendre acords sense reunió sempre que ho decideixi:
    • La persona que presideix l’òrgan de govern o que ho sol·licitin dos membres de la Junta Directiva o del Patronat.
    • Si es tracta d’assemblees generals d’una associació ho haurà de decidir un 20% de les persones associades.

Aquesta normativa entra en vigor el 22 de desembre de 2020.

Consulta l’informe que han elaborat els serveis jurídics de la FAC aquí.

Deixa el teu comentari