400 voluntaris s’inscriuen a la formació obligatòria per la Covid-19

400 voluntaris s’inscriuen a la formació obligatòria per la Covid-19

Més de 400 voluntaris s’han inscrit fins ara a la formació obligatòria sobre riscos per Covid-19 a través del formulari facilitat per la Federació d’Ateneus.

Seguint les indicacions d’obligatorietat del govern de la Generalitat, i arran de la publicació del pla de represa del sector cultural, la cultura i l’associacionisme popular, des de la FAC es va comunicar a tots els ateneus federats que calia que les seves juntes, responsables de seccions i personal voluntari duguessin a terme una formació al voltant de la prevenció de la COVID-19 (símptomes, vies de contagi, higiene de mans i ús adequat de guants, higiene respiratòria, mesures de distanciament físic, neteja i desinfecció i altres mesures preventives).

La FAC va posar a disposició la formació en línia i cada ateneu va poder-hi inscriure les persones que va considerar necessàries, amb un resultat final de 400 inscripcions en represetació de més de 80 ateneus federats.

Deixa el teu comentari