La FAC convoca l’Assemblea General que escollirà una nova junta

La FAC convoca l’Assemblea General que escollirà una nova junta

La Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt (Riera de Premià, 147 / 08338 Premià de Dalt), és la seu escollida per acollir l’Assemblea General Ordinària (AGO) de 2019, el dissabte 4 de maig de 2019 a les 15.30 h, en 1a. convocatòria, i a les 16.00h, en 2a. convocatòria.

A banda de ser l’esdeveniment que clourà el 6è Congrés d’Ateneus al matí, l’AGO d’enguany servirà per escollir la nova presidència i Junta Directiva de la Federació d’Ateneus, que es renova cada quatre anys.

Qui pot participar del procés electoral?

Tal i com indiquen els estatuts, qualsevol de les persones associades als gairebé 180 ateneus que formen part de la FAC tenen dret a presentar-se tant al càrrec de president com a proposar-se per a ser un membre de la direcció, en dues votacions que es duran a terme de manera diferenciada. Això representa un univers de més de 80.000 persones. És important tenir en compte que els vots son emesos per entitat, per tant, hi haurà tants vots com entitats federades. Tant en una votació com en l’altra, els candidats han de venir avalats per una entitat. L’entitat avaladora no té perquè ser la pròpia a la qual pertanyi la persona.

CONVOCATÒRIA

Tot allò que cal saber sobre el funcionament de l’assemblea i els requisits i la documentació que cal portar tant per presentar-se com per assistir a l’assemblea, està detallat a la CONVOCATÒRIA.

ACREDITACIONS

Un dels documents que caldrà aportar per assistir a l’AGO és el DOCUMENT ACREDITATIU, signat per l’entitat a la qual representi la persona o les persones  delegades per aquesta.

DELEGACIÓ DE VOT

Si una entitat no pot assistir, però vot exercir el seu dret de vot, podrà delegar-lo en una altra entitat, portant el document de DELEGACIÓ DE VOT, signat per l’entitat demandant. Cal tenir en compte que una mateixa entitat no podrà rebre el vot delegat de més de cinc entitats a la vegada, a banda del propi.

MODEL DE CANDIDATURA A PRESIDENT

Per presentar-se al càrrec de PRESIDENT de la FAC, caldrà omplir el següent MODEL DE CANDIDATURA A PRESIDENT on ha de figurar l’aval de l’entitat que doni el suport a la persona.

MODEL DE CANDIDATURA A JUNTA DIRECTIVA

El mateix sistema per escollir el president s’aplicarà a les persones que es vulguin presentar com a membres de la Junta Directiva. En aquest cas, caldrà que els interessats omplin el MODEL DE CANDIDATURA A JUNTA DIRECTIVA.

 

Dina amb nosaltres!

Per a totes aquelles persones que vulguin participar de la cloenda del 6è Congrés al matí i l’AGO a la tarda, hi haurà un dinar a la mateixa Societat Cultural, amb un preu de tiquet de 20€. Cal reservar abans del 26 d’abril a ateneus@ateneus.cat, i fer l’ingrés de l’import al número de compte ES59 2100 0835 1202 0036 4124.

 

Finalment, i tal i com indiquen els Estatuts, l’acta de la darrera Assemblea i tota la documentació vinculada a l’Assemblea d’enguany, estarà disponible a la seu de la Federació d’Ateneus, a partir del 15 d’abril de 2019, per a totes les associacions federades que vulguin consultar-la.

Per a una millor organització de l’acte, confirmeu la vostra assistència al 93 268 81 30 o bé a ateneus@ateneus.cat abans del 26 d’abril.