Cap al Som Cultura Popular 2018

Cap al Som Cultura Popular 2018

El Som Cultura Popular es realitzarà del 25 al 28 de gener de 2018 al recinte de Fabra i Coats i espais adjacents. Les entitats que vulguin presentar propostes d’activitats ho poden fer del 19 de juliol al 30 de setembre.

Poden presentar propostes entitats i associacions, professionals de l’educació, la cultura, l’etnologia i l’antropologia amb l’objectiu de possibilitar la participació dels ciutadans en la mostra.

La temàtica de les propostes del Som Cultura Popular ha de fer referència a la cultura popular catalana en un sentit ampli, tot i que tindran preferència les relacionades amb el patrimoni immaterial, l’educació i els canvis socials.

La inscripció s’ha de formalitzar omplint aquest formulari i les dades mínimes que cal facilitar són nom de l’entitat, adreça postal i adreça electrònica i persona de contacte, telèfon i adreça electrònica (preferentment, aquest serà el canal de comunicació).

Per a més informació: somculturapopular@gmail.com

Què és el Som Cultura Popular?

El Som Cultura Popular és una mostra que pretén fer viure la cultura popular en primera persona, explicar-la al nostre entorn més proper i revisar-ne el fons teòric.

L’èxit de la primera edició, amb més de 300 activitats i 13.000 participants fa que es repeteixi l’esdeveniment sempre amb la voluntat de fomentar el coneixement i l’intercanvi entre àmbits de la cultura popular i, al mateix temps, potenciar-ne la connexió amb el món acadèmic.

El Som Cultura Popular vol generar un autèntic trànsit d’idees i informació entre els diferents col·lectius de la cultura popular: les associacions, les entitats, el món acadèmic i els investigadors, sense oblidar fer partícip el públic general. I ho vol fer a través dels espais ja existents en la primera mostra, com el Museu Nòmada, les fires i les mostres, les presentacions i els debats, entre altres activitats.

Aquesta segona edició del Som Cultura Popular estarà dedicat a:

L’educació i la cultura popular, amb les activitats culminants del Fòrum Educació i Cultura Popular.

La cultura popular i el patrimoni cultural immaterial, on es pretén abastar les iniciatives, els elements i les pràctiques socials que formen part de les manifestacions no materials de la cultura, i analitzar els vincles que aquestes estableixen amb la producció de la materialitat cultural.

La cultura popular i els processos de canvi social: gentrificació i transformació urbana. Analitzar el paper que el patrimoni cultural juga en els processos de transformació social, els quals poden esdevenir tant un camp de destrucció patrimonial com també d’aparició i/o producció de nous relats patrimonials.

Aquesta trobada vol generar un trànsit d’idees i informacions entre els diferents col·lectius: practicants, investigadors i estudiosos, educadors, estudiants, món de l’associacionisme del lleure i públic en general.