Subvencions cultura popular i tradicional i associacionisme

Subvencions cultura popular i tradicional i associacionisme

Us comuniquem que en data 4 de juliol de 2017 s’ha publicat al Tauler de la Seu electrònica la proposta provisional de la línia de subvencions d’Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme.

Disposeu de 10 dies hàbils (últim dia 18 de juliol de 2017, improrrogable) per acceptar la proposta provisional de concessió. Us adjuntem el document d’acceptació.

Si no el presenteu dins el termini especificat, s’entendrà que desistiu de la sol·licitud de subvenció.   

Podeu fer l’enviament de la documentació a Estat de les meves gestions de Tràmits gencat.

A través del document d’acceptació podeu acceptar la subvenció, però també podeu desistir de la sol·licitud de subvenció, o bé reformular el projecte i el pressupost. En cas que reformuleu el pressupost, és molt important que tingueu present que només podeu disminuir el pressupost de l’actuació presentat inicialment amb la sol.licitud per l’import de la diferència entre l’import sol·licitat i el proposat.

Recordeu que si la reformulació que presenteu no és correcta, es denegarà l’ajut.