Recordeu: sol·liciteu el certificat de penals

Recordeu: sol·liciteu el certificat de penals

Petició certificat de penals individual

Donades les darreres informacions d’actualitat en les que una entitat s’ha vist afectada, us recordem la obligatorietat que tenen les entitats sense ànim de lucre de tenir els certificats penals negatius de tots els treballadors i voluntaris que estan en contacte amb menors, el qual garanteix  no haver estat condemnats per delictes de naturalesa sexual. 

Aquest certificat el pot sol·licitar la pròpia persona interessada presencialment o telemàticament.

 

Petició certificat de penals col·lectivament

Si s’escau, l’entitat pot sol·licitar-ho per a totes aquelles persones treballadores o voluntàries que tingui. En aquest cas, el tràmit només es podrà realitzar de forma presencial i tenint el compte els següents aspectes:

  1. Aportar una fotocòpia comparada o compulsada i amb el segell del centre o entitat dels DNI dels treballadors per qui es demana el certificat.
  2. Portar una autorització per cada treballador/a i/o voluntària.
  3. Omplir un excel amb les dades de cada treballador que es necessiten per obtenir el certificat.
  4. Omplir el full de compareixença de la persona autoritzada per els treballadors i l’entitat aportant la documentació per obtenir el certificat.

 

Els tràmits a Catalunya només es poden fer de manera presencial a la Delegació territorial del Ministerio de Justícia (Gobierno de España) que està situat el carrer Garcilaso 123 Barcelona (horari de 9 a 14 hores. Telèfon 93.349.41.80).

 

Documentció relacionada: