El documental dels ateneus: 1, 2, 3, acció!

El documental dels ateneus: 1, 2, 3, acció!

Com sabeu, un dels projectes en curs de la Federació d’Ateneus de Catalunya és la producció d’un documental del món dels ateneus. Actualment, ens trobem en la fase de preproducció de l’audivisual i demanem a les entitats federades la vostra ajuda en l’elaboració dels continguts.

Per tal de recollir de forma participativa el màxim d’aportacions de representitivitat de les entitats, sol·licitem la vostra col·laboració i que ens feu arribar una proposta consensuada de persones rellevants (reconegudes o no públicament) de les vostres entitats. Les persones candidates han de tenir rellevància dins del moviment ateneístic i/o per la seva projecció social o professional. Del llistat resultant, en sorgiria la possibilitat de comptar amb testimonis per a ser entrevistats al documental. Per tant, demanem que les persones proposades comptin amb el seu consentiment previ a ser enregistrades. Valorarem especialment candidatures que tinguin en compte la diversitat de perfils i edats.

Al llistat de persones que ens feu arribar hi ha de constar nom i cognoms i motius pels que considereu que són persones destacades que poden aportar una visió d’interès general o anècdotes peculiars del món associatiu. També un telèfon de contacte de totes les persones proposades.

Ens podeu fer arribar les vostres propostes a través d’un correu a l’adreça: comunicacio@ateneus.cat abans del dia 30 de setembre de 2016.