Subvenció pel foment de la Cultura Popular 2016 a la demarcació de Barcelona

Subvenció pel foment de la Cultura Popular 2016 a la demarcació de Barcelona

Festivals, concursos, mostres i trobades de cultura popular i tradicional, sortides culturals… Rep ajuda econòmica per a realitzar les activitats de la teva entitat!

La Diputació de Barcelona ha publicat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a activitats de foment i difusió de Cultura Popular i Tradicional a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant l’any 2016, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre.

Termini de sol·licitud: 30 d’abril.

Consulta la documentació relacionada:

Anunci BOPB

Resum convocatòria DIBA Cultura Popular 2016

Model de sol·licitud