Modificació dates convocatòria: subvencions per a la cultura popular 2016

Modificació dates convocatòria: subvencions per a la cultura popular 2016

Del 5 al 18 d’abril de 2016 es poden presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la cultura popular per a l’any 2016, convocada per l’ Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya.
Per a l’any 2016 es convoquen les línies següents:
a. Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
b. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.
c. Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
d. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.
e. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.
f. Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre.
g. Activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.
Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics a través del portal Tràmits gencat  on trobareu el formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.
Consulta la documentació relacionada: