Certificat d’antecedents penals per treballar amb infants i joves en entitats

Certificat d’antecedents penals per treballar amb infants i joves en entitats

Les persones voluntàries que portin a terme actuacions i executin projectes que impliquin contacte habitual amb menors hauran d’aportar a les seves entitats una certificació d’antecedents penals on s’especifiqui que no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. Així ho preveu des del desembre de 2015, la Llei Estatal 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència -vigent des del desembre de 2015- afecta les entitats i les persones voluntàries que atenen persones menors d’edat.
Els obligats són els mestres, pediatres, monitors, professors d’extraescolars, monitors de menjador i tots aquells que desenvolupin tasques professionals o voluntàries amb menors, sense excepció.

 

Com sol·licitar la certificació d’antecedents penal?

– Presencialment

– Per correu

– Per Internet

Consulta el resum:

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS PER A PERSONES AMB CONTACTE HABITUAL AMB MENORS

Descarrega’t els documents necessaris:

– Model 790

Autorització

Document de compareixença

Nota informativa Llei 26/2015

MÉS INFORMACIÓ: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/certificado-antecedentes