Forma’t i treballa en un ateneu!

Forma’t i treballa en un ateneu!

Tens entre 23 i 29 anys, ni estudies i ni treballes? Aquesta és la teva oportunitat per formar-te gratuïtament, conèixer el món associatiu i treballar en un ateneu!

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat una subvenció a la Federació d’Ateneus de Catalunya per finançar a través de fons europeus el programa “Tècnic Cultural Polivalent”.

L’objectiu del programa és que persones joves que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació –  joves que no estan ocupats ni en processos d’educació o formació – rebin una formació especialitzada gratuïta i realitzin un període de pràctiques a entitats ateneístiques del nostre país per tal de facilitar-ne la seva inserció laboral.

Les persones destinatàries d’aquest projecte han de complir els següents requisits:

  • Tenir entre 23 i 29 anys.
  • Estar inscrites al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (*). La inscripció en es pot realitzar, o bé mitjançant el web , o bé a les oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Places disponibles: 15

Lloc d’impartició de la formació: Ciutat de Barcelona (es podrà subvencionar part del cost de desplaçaments)

Hores de formació i pràctiques: 440 hores

Període de formació: Febrer 2016 – Juliol 2016

Data límit d’inscripció al programa: 22 de gener de 2016 29 de gener de 2016

(*)Un cop la persona s’ha inscrit al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cal que faci arribar el seu currículum a l’adreça ateneus@ateneus.cat. La FAC es posarà en breu en contacte amb la persona inscrita.