La FAC i el Banc Santander signen un conveni

La FAC i el Banc Santander signen un conveni

Amb l’objectiu d’aconseguir preus i ofertes més competitives en els productes i els serveis que ofereix el Banc Santander, la Federació d’Ateneus ha signat un conveni amb aquesta entitat bancària.

Per tal de poder gaudir dels avantatges del conveni, us heu d’adherir al mateix enviat-nos signat i completat el següent anex amb les vostres dades: ANNEX BANC SANTANDER.

Avantatges:

Compte corrent: els comptes corrents estaran exemptes de despeses d’administració i manteniment.

Transferències nacionals: exemptes de comissions i despeses.

Ingressar xecs: Exempt de comissions i despeses.

Gestions de cobrament – norma 19: Presentació 0.10 euros per rebut. Devolució 0.50 euros per rebut.

Banc electrònic: Servei gratuït. Condicions aplicables segons l’operativa.

TPV Virtual: Taxa de descompte del 0,48% més un fixe de 0.15 per operació.

Assegurances: assegurança de Responsabilitat Civil per a Directius, Membres de Patronats i Juntes Directives.

Finançament: Accés al finançament en condicions preferents. Concessió subjecta a l’aprovació per part del departament de riscos.

Més informació:

El Banc Santander promou anualment la convocatòria de Projectes Socials amb una dotació econòmica a repartir entre els projectes presentats i seleccionats pels seus empleats . Així mateix , li ofereix la possibilitat de participar en el seu programa de voluntariat on milers de treballadors col·laboren en projectes solidaris .

Contacte: ateneus@ateneus.cat / 932 688 130