Subvencions de cultura: publicades les concessions del 2014

Subvencions de cultura: publicades les concessions del 2014

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha fet públiques les propostes provisionals de concessió de subvencions per l’any 2104 dels àmbits de la cultura popular, la creació i les lletres catalanes.

Podeu trobar les propostes provisionals de cadascuna de les línies de subvencions AQUÍ

MOLT IMPORTANT:

Si el projecte presentat per la vostra entitat es troba a la proposta provisional, teniu 10 dies hàbils per presentar el document d’acceptació de la concessió proposada, el qual us el podeu descarregar AQUÍ 

En cas que de no presentar-ho abans del 14 de juny (inclòs), l’OSIC no us el requerirà, de manera que, si no l’envieu, s’entendrà que desistiu de la subvenció proposada.

El document d’acceptació correctament emplenat caldrà fer-ho arribar al Departament mitjançant el següent procediment:

  1. Amb l’opció «Estat de les meves gestions» de la Oficina Virtual de Tràmits hi accedirem mitjançant el codi identificador (ID) o el número d’expedient que va ser assignat quan es va presentar la sol·licitud corresponent.
  2. Per tal d’accedir al detall del tràmit o gestió, caldrà entrar a la vostra sol·licitud i introduir el número de document d’identitat amb el qual vàreu presentar la sol·licitud.
  3. Accedirem a l’apartat «Acceptació del sol·licitant» i adjuntarem i enviarem el document d’acceptació.
  4. Si tot és correcte, el sistema informàtic generarà un document d’acusament de rebuda que caldrà que conserveu.
  • Si l’import proposat de la subvenció és inferior al sol·licitat, es pot presentar la reformulació del projecte i del pressupost. La reformulació ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció i no pot comportar la modificació substancial del projecte. També s’ha de continuar complint que l’import atorgat no superi el 50% del cost de projecte. S’ha de fer un sol pdf del pressupost reformulat i l’explicació de com afecta al projecte (si escau) i adjuntar-ho a l’apartat «Documentació complementària a l’acceptació».
  • Quan el signant de la sol·licitud hagi utilitzat un certificat digital de persona física, cal fer arribar una documentació acreditativa de la representació amb què actua (poders). S’ha de fer un pdf del document i adjuntar-ho a l’apartat «Representació amb la que s’actua». Encara que el signant sigui el president/a, és molt probable que també es necessitin els poders, ja que en la majoria d’entitats el president/a ostenta la representació per delegació de la Junta Directiva i per tant es necessita la delegació.