La Creu de Sant Jordi pel Centre Moral d’Arenys de Munt

La Creu de Sant Jordi pel Centre Moral d’Arenys de Munt

En motiu del centenari del Centre Moral d’Arenys de Munt, l’entitat ha iniciat els tràmits per demanar la Creu de Sant Jordi.

Podeu descarregar-vos la carta d’adhesió, omplir-la degudament i fer-la arribar a l’entitat a través del correu postal o escanejat a Rbla. Francesc Macià, 57, 08358 – Arenys de Munt o per correu electrònic a centre@centremoral.cat

Carta d’adhesió a la Creu de Sant Jordi del Centre Moral

Recordeu que la Federació d’Ateneus de Catalunya també ha iniciat els tràmits per aconseguir la Creu de Sant Jordi. Podeu fer-nos arribar les cartes de suport a ateneus@ateneus.cat o per correu postal a Plaça Víctor Balaguer, 5, 1r pis 08003 Barcelona

Carta d’adhesió a la Creu de Sant Jordi de la Federació d’Ateneus