Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana

Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana

Obert el termini per sol·licitar formar part del Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana

El Cens va crear-se l’any 2002 i ha anat creixent amb la incorporació de noves entitats, fins a arribar a les 66 entitats que el conformen.

S’ha obert el termini per sol·icitar formar part del Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana. Les donacions a favor d’associacions i fundacions incloses en aquest Cens tenen una deducció en l’impost sobre la renda.

Qui pot formar-ne part?
Les entitats que tenen prevista de manera expressa en els estatuts la finalitat del foment de la llengua catalana, fan activitats per impulsar-ne l’ús i estan constituïdes legalment abans de l’1 de gener de l’any en què presenten la sol·licitud.

Fins quan pot sol·licitar-se la inclusió?
El termini acaba el 30 d’abril.

On he de presentar la sol·licitud?
Si fos el cas, cal presentar la sol·licitud amb la documentació, adreçada a la Direcció General de Política Lingüística, a qualsevol de les oficines de registre pròpies o concertades de la Generalitat de Catalunya.

On puc trobar més informació?
Si necessiteu més informació, us podeu posar en contacte amb la Sra. Montserrat Gómez (tel. 93 567 10 00), o bé podeu consultar el web de la llengua catalana.

Deixa el teu comentari