stickyimage

Turisme ateneístic a Andalusia

Coneix els ateneus d\'Andalusia!
http://www.ateneus.cat/wp-content/uploads/3174-26875-2018-Bàner-animat-web-Escenari-468x60-diversos-mitjans-1.gif

Assemblea General de Socis

Segons els Estatuts de la Federació d’Ateneus de Catalunya:

[cap. 3 art. 10] L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. L’Assemblea General està integrada pels representants acreditats de les associacions federades i que es trobin al corrent de les seves obligacions econòmiques. A les assemblees hi pot assistir qualsevol soci de les associacions federades tenint veu, però només un representant de cada entitat tindrà veu i vot; en ambdós casos, els assistents hauran d’acreditar correctament la representació per part de la seva entitat.

[cap. 3 art. 14] El secretari redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les seves votacions i la llista de les associacions assistents. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. De tota manera, cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició de les associacions al local social.

Amb la voluntat de complir amb la Llei 19/2014 de Transparència a les entitats sense ànim de lucre, publiquem l’històric d’ACTES de l’Assemblea General de la FAC:

AGO 2017 (pendent d’aprovació)
AGO 2016 AGO 2015
AGE 2015
AGO 2014 AGO 2013
AGO 2012 AGO 2011
AGE 2011
AGO 2010 AGE 1 2009
AGE 2 2009
AGO 2009
AGO 2008 AGO 2007 AGO 2006 AGO 2005
AGO 2004 AGO 2003 AGE 2002
AGO 2002
AGO 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

*AGO: Assemblea General Ordinària *AGE: Assemblea General Extraordinària